Main Page Location Building Type Architect Chronology
Yukon/NWT British Columbia Prairies Ontario Quebec Maritimes

Toronto Athletic Club (Stewart Building)

149 College Street

Toronto, Ontario


Toronto Athletic Club

1890

Toronto Athletic Club

1890

Architect: E. J. Lennox
Building Type: Amusement-Athletic Clubs
1890

Ontario Cities:
Alexandria Bayfield Goderich Guelph Hamilton Kitchener Niagara-on-the-Lake Ottawa Perth Toronto